Quy trình triển khai dịch vụ

Quy trình triển khai


Bước 1: Khảo sát và phân tích nhu cầu


 
·   Khảo sát, phân tích nhu cầu và mục tiêu quảng cáo của khách hàng
·   Lên ý tưởng sợ bộ và thống nhất các khung ngân sách dự kiến

Bước 2: Lên kế hoạch


 
·   Lên kế hoạch (proposal) gửi khách hàng
·   Trình bày kế hoạch và thống nhất phương án triển khai
·   Thống nhất ngân sách, từ khóa, địa lý, ngôn ngữ, mục tiêu chiến dịch

Bước 3: Triển khai


 
·   Bộ phận CSKH liên hệ với khách hàng để lấy thông tin viết lời quảng cáo và thiết kế Banner và gửi khách hàng duyệt lời quảng cáo
·   Sau khi khách hàng duyệt lời quảng cáo và Banner. CSKH gửi lời quảng cáo, Banner cho Kỹ thuật Setup chiến dịch như đã cam kết trong hợp đồng với khách hàng
·   Báo cáo và tối ưu chiến dịch hàng ngày, hàng tuần. Tư vấn khách hàng để chiến dịch đạt hiệu quả tốt nhất.

Bước 4: Tổng kết, đánh giá và cải tiến


 
·   Định kỳ tháng, TrendDigital có báo cáo tổng kết, đánh giá tình hình triển khai
·   Đưa ra các phân tích về chiến dịch
·   Đưa ra các đề xuất cải tiến để nâng cao hiệu quả của chiến dịch trong thời gian tiếp theo.


 

TƯ VẤN TRỰC TUYẾN